cover

Yabai T-Shirts Yasan

Dqn No Kurumano Mirror No Tokoroni Yoku Burasagatteru Taimano Katachishitayatsu

Album: We Love Tank-top | Rok wydania: 2016