cover

Elektryczne Gitary

Kariera Nikosia Dyzmy

Rok wydania: 2002